ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් සැලැස්ම යටතේ LGBTIQ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් වූ අවම ආරක්ෂාව

2017 නොවැම්බර් 02 වන දින එළිදැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අදාළව ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂිකා රොසෑනා ෆ්ලේමර්-කල්දේරා මෙලෙස අදහස් දැක්වීය.

“මිනිසුන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාළව සිදුකෙරෙන මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීම අවම කිරීම සඳහා සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් වර්තමානයේදී ලංකා රජයේ කැපවීම අප අගය කරමු.

අප විශ්වාස කරන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සියලුම වැසියන්ට බියෙන්, සැකයෙන් තොරව හා හිංසනයෙන් හෝ වෙනස්කොට සැලකීම්වලට ලක්වීමෙන් තොරව ජීවත්වීමට අවශ්‍ය නිදහස් ජීවිතයක් තිබිය යුතුය. මෙහිදී අප විසින් සියලුම වැසියන් යනුවෙන් අදහස් කළේ ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව සමරිසි ප්‍රජාවද ඇතුළත්වය. එහෙත් අවාසනාවකට මෙන් ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙන් එය තහවුරු වී නොමැත.

අප විසින් දෛනිකව සිදුකරන්නාවූ විවිධ ව්‍යාපෘති හා ක්‍රියාකාරකම්වලින් පැහැදිලි වන යථාර්ථය නම් යම් ප්‍රජාවක් ඔවුන් ආදරය කරන්නේ කාහටද යන කරුණ මත දෛනිකව විවිධ තර්ජන හා අවදානම් යටතේ ජීවත්වන බවයි. මෙවැනි අවදානම්වලට ලක්වන ප්‍රජාවද අනෙක් වැසියන් මෙන්ම රටක මානව හිමිකම් ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ යටත් ආරක්ෂා විය යුතු බව අපගේ හැඟීමයි.

මානව හිමිකම් සියල්ලන්ටම යන අර්ථයෙන් සලකා බලමින් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සිදුකරගත් මෙම අතපසුවීම හෝ හිතාමතාම අතපසුකිරීම නිවරැදි කරමින් ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව මිනිසුන් වෙනස්කොට සැලකීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනු ලබනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.”

ශ්‍රී ලංකාවේ වැසියන්ට තම මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටින රජයක් සම්බන්ධව හා 2017- 2021 කාලසීමාව තුළ තම මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස්කිරීම සම්බන්ධව අපේක්ෂා දල්වාගත හැකි ආකාරයේ ප්‍රතිපත්තීන් සමූහයක් 2017 නොවැම්බර් 02වන දින විදේශ අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය මගින් දක්වා තිබුණි. ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් ආයතනය රජයට ප්‍රශංසා කරන්නේ සියලු මිනිසුන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂණය සඳහා ගනුලැබූ ධනාත්මක පියවර සම්බන්ධයෙනි. විශේෂයෙන්ම අප සතුටුවන්නේ සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය හා සංක්‍රාන්ති ලිංගික ප්‍රජාවගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන යෝජනා මගින් මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම්ව වෙනස්කම් සිදුනොවිය යුතු බව දක්වා සිටීම සම්බන්ධයෙනි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන් හා සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට එරෙහිව සිදුවන හිංසන හා මානව හිමිකම් කඩවීම් වැළැක්වීම සඳහා ආරම්භක පියවරක් වශයෙන් වැදගත්වේ.

එහෙත්, අවාසනාවකට මෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය තම මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස්කිරීමේදී ඔවුන් විසින් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සමුළුවලදී ලබාදුන් පොරොන්දු හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මානව හිමිකම් සංවිධානවලට ලබාදුන් වාර්තා යනාදියත්, ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් යෝජනා කළ යෝජනාවන් යනාදිය සැලකිල්ලට ගෙන නැත. විශේෂයෙන් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන එක්සත් ජාතින්ගේ කාල දර්ශක සමාලෝචනය (Universal Periodic Review of Sri Lanka – A/HRC/WG.6/28/LKA/1,Section IV:Ap7) සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවේ දක්වා ඇති ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා රජය දණ්ඩනීති සංග්‍රහයෙහි එන ප්‍රසිද්ධියේ හෝ අප්‍රසිද්ධියේ තැනැත්තන් අතර සිදුවන බරපතල අශෝබන ක්‍රියා, අස්වාභාවික කාමුක සංසර්ගය වැනි නිසිලෙස අර්ථකථනය නොවූ විහිළු සහගත නීති වන 365 හා 365 අ වගන්ති ඉවත්කිරීමට හෝ වෙනස්කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගතයුතු බව යෝජනා වී තිබුණි. එමෙන්ම දණ්ඩනීති සංග්‍රහයේ එවැනි සංශෝධන මගින් ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව සිදුවන වෙනස්කොට සැලකීම් තුරන්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගතයුතුව තිබුණි. එහෙත් ශ්‍රී ලංකා රජය 2017-2021 වර්ෂ සඳහා තම මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස්කිරීමේදී ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයට ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව සිදුවන වෙනස්කොට සැලකීම් වැළැක්වීම සඳහා වන යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම මඟහැර ඇත.

එමෙන්ම2017-2021 වර්ෂ සඳහා වූ මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික -ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් යෝජනා කර තිබෙන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාවේ 3.1.2 කොටස මගින් පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය සම්බන්ධ වගන්ති වෙනස්කළ යුතු බව යෝජනා කර තිබුණි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 365 අ වගන්ති මගින් පෞද්ගලික ස්ථානයකදී සිදුවන සමරිසි ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය හා සම්බන්ධ කරුණක් වන නිසා පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය ව්‍යවස්ථාව මගින් තහවුරු කිරීමේදී ලිංගික දිශානතියද සලකනු ඇත්ද යන්න පිළිබඳ අපි සැක පළ කර සිටින්නෙමු.

මෙම ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ 6.6.4 කොටසට අනුව සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබාදීමේදී ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව වෙනස්කම් සිදුනොවිය යුතු බව දක්වා තිබේ. මෙමගින් පෙන්නුම් කරන්නේ අඩුම තරමින් රජය සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ කරුණුවලදී හෝ ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව සේවාලාභීන්ට කිසියම් හෝ ආකාරයකින් වෙනස්කම් සිදුවන බව අවබෝධ කරගෙන තිබෙන බවයි. එහෙත් මෙම වෙනස්කොට සැලකීම් පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම හෝ ඒවා පාලනය කිරීමට කිසිදු ආකාරයක ආයතනයක් හෝ නියාමනයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබීම ගැටළුවකි. එම නිසා අප විසින් අවධාරණය කර සිටින්නේ ව්‍යවස්ථාවේ මුලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදය මගින් ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව සිදුවන වෙනස්කම් වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන තාක්කල් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවන මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීම් වැළැක්වෙන්නේ නොමැති බවයි.

ජනාධිපතිවරයා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විශ්වාස කරන පරිදි මෙම මානව හිමිකම් අරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම. ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා සවිබල ගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් වන ධනාත්මක හා ප්‍රගතිශීලී මුලපිරීමකි. එහෙත් මෙම වාර්තාවේ ප්‍රගතිශීලීභාවය පිළිබඳව ප්‍රශංසා කරන අතරතුරම අප විසින් කිව යුතුව ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා රජය එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධ වන නිර්දේශ පිළිපැදීමට අපොහොසත්වී ඇති බවයි. සිවිල් සංවිධාන හා විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් විසින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටි සමහර ප්‍රතිසංස්කරණ ඉදිරිපත් කිරීමට රජය අපොහොසත් වී ඇති බවයි. ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ කමිටුව ඔවුන්ගේ 61වන සැසි සමාලෝචනයේදී දැක්වූ ආකාරයට (E/C.12/LKA/CO/5 Sec C:14 p4) ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා රජයට නිර්දේශ කර සිටියේ “වෙනස්කොට සැලකීම් අවම කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාවේ 12(2) වගන්ති පුළුල් කරමින් එයට ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව වෙනස්කිරිම් සිදුනොවිය යුතු බව දක්වන ලෙසයි.”

මෙම සියලු අදහස් දැක්වීම් හා සාකච්ඡා මගින් පෙනී යන්නේ තවමත් ශ්‍රී ලංකා රජය ලිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව සමාජයේ විවිධාකාරයෙන් හිරිහැරයට ලක්වන සුළුතර ලිංගික ප්‍රජාව ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සංවේදීභාවයක් ඇතිකරගෙන නොමැති බවයි. එහෙත් අප විශ්වාස කරන්නේ සමාජ ප්‍රගමනයට, රටේ සංවර්ධනයට හා ශ්‍රම බලකායට අයිති වන ඔවුන්ද අනෙක් මිනිසුන් හා සමානව සැලකුම් ලැබිය යුතු බවයි. නිදහසේ ජීවත්වීමට හා තමන් කැමති අයෙකුට ආදරය කිරීමට සමරිසි ප්‍රජාවට ඇති අයිතිය මෙන්ම වෙනස්කොට සැලකීමෙන් හෝ හිංසනයට ලක්වීමෙන් වැළකිමේ අයිතියද ඔවුන්ට ලැබිය යුතුය. වසර 134ක් පැරණි මුග්ධ නීතියකට යටත්වී ජීවත්වීමේ කාලය දැන්වත් අවසන්විය යුතුය. සමරිසි, ද්විරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය, අන්තර් ලිංගික හා තම ලිංගික අනන්‍යතාවය ප්‍රශ්නභාවී ප්‍රජාවගෙන් (LGBTIQ) එක් කොටසකට හෝ සාධාරණය ඉටුකිරීමට මෙම ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් රජය ඉදිරිපත්වීම පිළිබඳ අපි ප්‍රශංසා කරමු.

Continue reading this…

Zonta Women of Achievement 2017 - ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ලිංගික අනන්‍යතා සහිත හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අනන්‍යතාවලින් යුතු ප්‍රජාව වෙනුවෙන් සිදුකළ දායකත්වය ඇගයීමේ සම්මානය.

ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් ආයතනය සාඩම්බරයෙන් යුතුව දැනුම්දෙන්නේ අපගේ විධායක අධ්‍යක්ෂිකා රොසෑනා ෆ්ලේමර් කල්දේරා මෙනෙවිය ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ලිංගික අනන්‍යතා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අනන්‍යතා සහාත ප්‍රජාව වෙනුවෙන් සිදුකරන කාර්යයන් වෙනුවෙන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ බවයි. 2017 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි ඉරිදා දිනයේදී සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ පැවති කාන්තාවන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් වන සොන්ටා (Zonta) සම්මාන උළෙලේදී මෙම සම්මානය ප්‍රදානය කෙරුණි. සොන්ටා එකමුතුව 1985 වර්ෂයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් සහ සමාජ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ දායකත්වය හා වටිනාකම ඇගයීමට ලක්කරන සංවිධානයකි.

තමන් ලබාගත් සම්මානය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් රොසෑනා ප්‍රකාශ කරන්නේ “මෙය මාගේ හෝ මා විසින් පසුගිය වසර 17ක් තිස්සේ විවිධ ලිංගික අනන්‍යතා සහිත ප්‍රජාව වෙනුවෙන් සිදුකළ කාර්යයන්ගේ ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොව අප ප්‍රජාව සමාජය තුළ වැදගත් කොට්ඨාශයක් බව සමාජය විසින් හඳුනාගෙන ඇති බව මෙන්ම ආන්තීකරණයට ලක්වූ අනෙකුත් ප්‍රජාව මෙන්ම විවිධ ලිංගික අනන්‍යතා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අනන්‍යතා සහිත ප්‍රජාවද සමාජය තුළ සුවිශේෂී වන බව හඳුනාගෙන ඇති බවට ලබාදුන් තක්සේරුවකි.”

අප විශ්වාස කරන්නේ රොසෑනා සහ ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් ආයතනය විසින් සිදුකරන කාර්යභාරය වර්තමානය වන විට සෙමින් සෙමින් වුවද සමාජගත වෙමින් පවතින බවයි. පසුගිය වසර දහයක පමණ කාලසීමාව සලකා බලත්දී පැවැති අභියෝග හා ප්‍රජාවේ අයගෙන් මෙන්ම සමාජයෙන්ද අපට එල්ලවූ අභියෝගවලට පිළිතුරක් මෙම සම්මානය මගින් සපයන බවයි. ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය, විවිධ රජයේ ආයතන හා සමාජ ආයතන දැන් දැන් සමරිසි, ද්විරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය, අන්තර් ලිංගික හා තම අනන්‍යතාවය ප්‍රශ්නභාවී ප්‍රජාව පිළිගැනීම හා ඔවුන්ට සහයෝගය දැක්වීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදුකරමින් පැවතීම අප විසින් සිදුකළ කාර්යයන්වල සතුටුදායක ප්‍රතිඵල වේ.

තම සම්මානය ලබාගැනීමෙන් පසුව සමාජයට පණිවුඩයක් ලබාදෙමින් රොසෑනා පවසන්නේ “ඇය විසින් ලබාගත් මෙම සම්මානය කායිකව, වාචිකව, මානසික හා විවිධ ආකාරයෙන් හිංසාවට ලක්වූ වෙනස්කම්වලට ලක්වූ, සමාජය තුළ නොසලකා හැරීමට ලක්වූ මෙන්ම තම අනන්‍යතාවය වෙනුවෙන් අභීතව පෙළගැසුනු සියලුම සමරිසි, ද්විරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය, අන්තර් ලිංගික හා තම අනන්‍යතාවය ප්‍රශ්නභාවී ප්‍රජාව පුද දෙන බවයි.. ඔබගේ මුළු ලෝකයම ගිණිගෙන ඇතැයි ඔබ විශ්වාස කරන විටදීත්, ඔබ තනිවී ඇතැයි ඔබට දැනෙන විටදීත් අවස්ථාවන් හා විකල්ප සෑම අවස්ථාවකදීම ලැබිය හැකිය බව විශ්වාස කරන්න. ඔබට මුහුණදීමට සිදුවන සෑම සිදුවීමකදීම ඔබ ක්‍රියාකරන ආකාරය වෙන කාගේවත් නොවේ. එය ඔබේමය. ඔබට එල්ලකරන සියලුම ගල් පහරවල් එකතුකරන්න. එක් එක් ගල එකතුකර ඒවායෙන් ඔබගේම මාලිගාවක් සාදාගන්න. ඊයේ දිනයේදී, අද දිනයේදී හා විවිධ ලිංගික අනන්‍යතා සහිතවූවන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනාගන්නා තෙක් අවසන් නොවන මාගේ සටනේ හෙට දිනයේදීත් මා කරන්නේ එයයි”.

Continue reading this…

Find peace of mind: free counseling service for LGBTIQ persons

LEARN MORE

EQUALITY සගරාව

2016 දෙසැම්බර් 20 දා කොළඹ දී

අද දින නිකුත් කෙරෙන EQUALITY සගරාව, ශ්‍රී ලංකාවේ සමසෙනෙහස් ,ද්වි සෙනෙහස්, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය, අන්තර්ලිංගික හා අනන්‍යතාව ප්‍රශ්නභාවී ප්‍රජාව නියෝජනය කෙරෙමින් මුද්‍රණය වන ප්‍රථම සගරාව ලෙස ඔබට හදුන්වාදෙන්නේ ඉතාමත් සතුටිනි. ජිවන ශෛලීන් පිළිබද ව ලියැවුණු නොයෙක් ප්‍රකාශන එළිදක්වන මුද්‍රණ කර්මාන්තයේ තියුණු වර්ධනයක් පවතින වෙළඳපලක තරගකාරිත්වයට මුහුණදීමට සිදුවුවද EQUAL GROUND ආයතනය EQUALITY සගරාව නිකුත් කරන්නේ අපි, සමසෙනෙහස් ප්‍රජාවගේ අයිතීන් දිනාගැනීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ආයතනය වන බැවිනි.

EQUAL GROUND වසර 12ක් පුරා ‘දේදුනු පුවත්’ (‘Rainbow News’) පුවත් හසුන හරහා සමසෙනෙහස් ප්‍රජාව හා ඔවුන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනීසිටින අපගේ මිත්‍රයින්ට අඛණ්ඩව අපගේ සේවාව ලබා දෙන්නට සමත් විය. පුවත් හසුන වෙනස් කර ජිවන ශෛලියන් පිළිබද ව කතාබහ වෙන සගරාවක් නිකුත් කිරීමෙන්, ශ්‍රී ලාංකීය සමසෙනෙහස් ප්‍රජාවට තම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට, දක්ෂතා එලි දැක්වීමට වඩා පුළුල් වේදිකාවක් තැනීම EQUAL GROUND හි අභිප්‍රාය වේ. ‘EQUALITY’ අන්තර්ගතය ශ්‍රී ලාංකීය සමසෙනෙහස් ප්‍රජාව තුල රාමුගත වුවක් නොවන අතර මෙය ශ්‍රී ලාංකීය පාඨකයින් සෑම දෙනෙකුටම අදාළ වන, දැනුම බෙදාදෙන ප්‍රකාශනයක් ලෙස එළි දැක්වීම අපේ උත්සාහයයි.
“අපගේ උත්සාහය අපේ රටේ ජිවත්වන සමසෙනෙහස් ප්‍රජාවට භාෂා තුනෙන්ම අප හා සම්බන්ධ විය හැකි වේදිකාවක් තැනීමයි. එමගින්, ඔවුන් රටේ කොතැනක ජිවත්වුවත්, ආගම, ජාතිය, සමාජ තත්ත්වය කුමක් වුවත් ඔවුන්ට ඉදිරිපත්විමටත් අදහස් දැක්වීමටත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා,” EQUAL GROUND හි විධායක අධ්‍යක්ෂ රොසානා ෆ්ලේමර් කල්දේරා පැවසුවා ය. තවදුරටත් EQUAL GROUND හි මේ උත්සාහය පිළිබද ව අදහස් දක්වමින් ෆ්ලේමර් කල්දේරා පැවසුවේ “මෙම සගරාව හරහා ශ්‍රී ලාංකීය සමසෙනෙහස් ප්‍රජාවට අයත්වන තරුණ ව්‍යවසායකයින්ට, කලාකරුවන්ට, ඡයාරුප ශිල්පීන්ට හා නොයෙක් දක්ෂතාවයන්ගෙන් පිරිපුන් වෘත්තිකයන්ට ඉඩකඩ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන්ට, නිර්මාණවලට , ව්‍යාපාරයන්ට ප්‍රචාරයක් හා ප්‍රසිද්ධියක් ලබාදීමට ඉඩ හසර ලබාදෙන බවයි.”
සෑම ආකාරයක ම සමාජ සුලුතරයන් එකලෙස පිළිගන්නා යහපත් සමාජයක් ඇතිකිරීමේ උත්සාහයේ ඉදිරි පියවරකි, ‘EQUALITY’ ප්‍රකාශනයට පත්කිරීම.

ආයතනය පිලිබදව කෙටි හැදින්වීමක් :
EQUAL GROUND ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාවේ සමසෙනෙහස් ස්ත්‍රීන්, සමසෙනෙහස් පිරිමි, ද්විසෙනෙහස් , සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී, අන්තර්ලිංගික හා ලිංගික අනන්‍යතාව හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය ප්‍රශ්නභාවී පුද්ගලයින්ගේ ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික, සිවිල් හා දේශපාලන අයිතීන් දිනාගැනීම වෙනුවෙන් සටන් කරන ලාභ නොලබන ආයතනයකි. ශ්‍රී ලාංකීය සමසෙනෙහස් ප්‍රජාවට සුරක්ෂිත සමාජයක් ඇතිකරලීමට අපි ඇප කැප වී ක්‍රියා කරමු. ශ්‍රී ලාංකීය සමසෙනෙහස් පුද්ගලයින්ගේ මානසික සුභසිද්ධිය සලසාලිම උදෙසා නොයෙකුත් අවස්ථා EQUAL GROUND හරහා ඇතිකර ඇති අතර ඔවුන් ආර්ථිකමය, සමාජීය හා දේශපාලනික වශයෙන් බලගැන්වීමට අපි කටයුතු කරමු. එමෙන්ම සෞඛ්‍ය පහසුකම්, අධ්‍යාපනය, නිවාස හා නීතිමය ආරක්ෂාවට ඇති ප්‍රවේශයන් පිළිබදව ද අපි ක්‍රියා කරමු.
සමසෙනෙහස් ප්‍රජාවේ සියලුම අනන්‍යතාවයන් මෙන්ම අපට නිරතුරුව සහාය දෙන සමාජයේ සැමදෙනා නියෝජනය වන පරිදි සැකසුනු එකම ආයතනය EQUAL GROUND ආයතනයයි.

අප හා සම්බන්ධ වීමට –
දුරකථනය : +94-11-2806184/ +94-11- 5679766 ෆැක්ස් : +94-11-2805704
වෙබ් අඩවිය : http://www.equal-ground.org
Web Blog: https://equalground.wordpress.com/
Twitter: EQUALGROUND
Facebook: facebook.com/EQUALGROUND
Youtube: youtube.com/user/equalground123

Continue reading this…

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්සගේ සමසිරි භීතිකාමය ප්‍රකාශය

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා විසින් එක් පුවත්පත් සාකච්ඡාවකදී පවසා ඇත්තේ “ මම සමලිංගික (සමරිසි) පුරුෂ හා ගැහැණු, ද්වි සෙනෙහස් හා සංක්‍රාන්ති ලිංගික අයගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැඩි ලෙස විරුද්ධ වෙමි. මෙය මානුෂිය වුවමනාවක් නොවන අතර අනාගත පරපුර ගොඩනැගීමේදී බාධාවක් වන දෙයක් වේ. විද්‍යාත්මක සම්පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ මෙවැනි ආතාරයේ හැඟීම් ඇතිවන්නේ දැඩි ආතතිමය ස්වභාවයන් නිසාය. මිනිසුන් දැඩි ආතතියෙන් හෝ එවැනි පරිසරයක වාසය කරන විට මෙවැනි අසාමාන්‍ය හැඟීම් ඇතිවිය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස මිනිසුන් කැලයක වාසය කරනවිට මෙවැනි ආකාරයේ හැසිරීම් දැකිය නොහැකිය. එහෙත් ඔවුන් කූඩු කළහොත් මෙවැනි ආකාරයේ හැසිරීම් දැකිය හැකිවනු ඇත. මම ගැහැණියක් හා පිරිමියෙක් අතර සිදුවන විවාහය විශ්වාස කරන අතර සමරිසි විවාහ අසාමාන්‍ය ලෙස දකිමි. මන්ද ඒවා මිනිස් සංහතිය පරිණාමයට බාධාවක් වන බැවිණි” ලෙසයි.

මෙය වමේ පක්ෂයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සමානත්වය පිළිබඳව නිරන්තරව පෙනී සිටින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සැබෑ ස්වරූපයද? ඊක්වල් ග්‍රවුණ්ඩ් ආයතනය වෛද්‍ය ජයතිස්සගේ මෙම වෛරී ප්‍රකාශය පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළා දකින අතර මෙම ප්‍රකාශය පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ස්ථාවරය කුමක්ද යන්න හා ශ්‍රි ලංකාවේ සමරිසි, ද්විසෙනෙහස්, සංක්‍රාන්ති ලිංගික, අන්තර් ලිංගික හා තම ලිංගික අනන්‍යතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නභාවී ප්‍රජාවට අදාළ හිමිකම් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය කුමක්දැයි ලිපියක් මගින් අසා ඇත්තෙමු.

Continue reading this…