2019 කොළඹ අභිමානය

මේ වසරේදී අපි ඉතා සාඩම්බරයෙන් ‘‘කොළඹ අභිමානය’‘ පහළොස්වන මුද්‍රණය ඉදිරිපත් කරමු. ඔබ තවමත් සුදානම් නොමැතිනම්, සුදානම් වන්න අපත් සමඟ අපගේ අනන්‍යතාවය, ආශ්චර්යමත් ශක්තිය සහ සතුට සැමරීම සඳහා.

අපගේ වැඩසටහන් පෙළගැස්ම පහත දක්වා ඇත.


අප අපගේ අනුග්‍රාහකයන්ට ස්තුතිවන්ත වන අතර,ඔවුන් නොමැතිනම් අපට කොළඹ අභිමානය ශ්‍රී ලංකාව තුළ යථාර්තයක් කර ගැනීමට නොහැකිය.

කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය
නෙදර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය
ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය
ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිතායතනය (USAID)
ගල්කිස්ස මහ හෝටලය
කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලය
හවුස් ඔෆ් වයින්ස්

ඇත්ත වශයෙන්ම, අපගේ සියලු සගයන්, ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන් සහ මිතුරන් මෙය යථාර්ථයක් බවට පත් කරගැනීමට කාලය ලබා දී ඇත.

සුභ අභිමානයක් සියලුදෙනාටම!